Syntech Research je přední nezávislá výzkumná společnost. Provádíme výzkum, vývoj a regulační služby pro zemědělský chemický průmysl, biotechnologie a potravinářský průmysl, vládní orgány a dodavatele zemědělských komodit. Terénní a laboratorní zařízení ve 30 zemích nám umožňují globální dosah.

Osazený vysoce kvalifikovaným personálem, technicky kvalifikovanými vědci a manažery, Syntech Research nabízí nepřeberné množství zkušeností v oblasti aplikovaného výzkumu a vývoje produktů. Zajišťujeme celou řadu chemických pokusů, pokusů s osivy, polních služeb v terénu, laboratorních služeb na dodržování předpisů a zásad GEP & GLP, ekotoxikologie, analytických služeb, veřejného zdraví a zdraví zvířat, programů pro správu studií směrových a regulačních.

Prosim, prohlédněte si informace o naší nabídce zde.